La Cappella

Repertoar och inriktning

Se hemsidan

Krav för att vara med i kör

Bra gehör, god notläsningsförmåga a vista. Röstkvalitet.