Vårkonsert i Berwaldhallen, 27 april 2013

Stockholms Studentsångare

Stockholms Studentsångarförbund (SSSF) grundades 1905 och är en av Sveriges ledande manskörer. Kören har idag drygt 55 medlemmar och består huvudsakligen av akademiker i alla discipliner, såväl studenter som yrkesverksamma, med en genomsnittsålder om knappt 30 år.

Repertoaren är mycket bred och är hämtad från alla genrer av manskörslitteraturen: gammalt och nytt, profant och sakralt.

På körens program står årliga vårkonserter, framträdande vid Stockholms Universitets doktorspromovering, julkonserter, sjungningar i Stockholms Stadshus, skivinspelningar, TV, utlandsresor m.m.

Kören leds sedan januari 2012 av Pelle Olofson.

Läs mer om Stockholms Studentsångare i en kort historik.

Repertoar och inriktning

Repertoaren är mycket bred och är hämtad från alla genrer av manskörslitteraturen: gammalt och nytt, profant och sakralt.

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga. Inlyssningsprov.