Fotograf: Henrik Nilsson

Korallerna

Lund

Repertoar och inriktning

Kören har en blandad repertoar med både sakrala och profana inslag. Kören består av ett tjugotal damer i åldrarna 18-30 år.

Krav för att vara med i kör

Korallerna välkomnar erfarna körsångare med god notläsningsförmåga.