Om oss

Sveriges Körförbunds rötter går tillbaka till tiden kring förra sekelskiftet, då landets  körsångare började organisera sig i regionala och rikstäckande organisationer. Manskörerna bildade redan 1909 Svenska Sångarförbundet, och 1925 bildades Sveriges Körförbund i syfte att företräda den blandade körsången.

Den 1 juli 1997 gick de båda förbunden samman, under det tillfälliga namnet Sveriges Körförbund - Svenska Sångarförbundet. Fr o m 1 juli 1999 var benämningen Riksförbundet Svensk körsång. Vid förbundsmötet i oktober 2005 beslöts att byta namn på förbundet till Sveriges Körförbund. 

Från att tidigare ha varit uppbyggt kring tjugotalet regionförbund är Sveriges Körförbund från 2012 organiserat utifrån distrikt och nätverk. Verksamheten i distrikten (som i princip följer länsindelningen) handhas av distriktsansvariga, som utses av förbundsstyrelsen. Aktiviteter kan också ske inom ramen för nationella nätverk, dvs samverkan mellan körer och ensembler där genren är gemensam, och inte den geografiskt tillhörigheten.