Vocal Art Ensemble

Vocal Art Ensemble (tidigare Kammarkören Pro Musica) har under decennier varit en stark röst i det svenska och internationella körlivet, alltid på väg, nyfiket, engagerat, utmanande! Körens och Jan Yngwes musikaliska samarbete grundar sig i en övertygelse om musikens kraft och nödvändighet i ett alltmer teknikinriktat samhälle, musiken som en möjlighet och hjälp för var människa till en mångdimensionell och fördjupad syn på tillvaron och livet.

Repertoar och inriktning

Nutida konstmusik

Krav för att vara med i kör

Bra gehör, God notläsningsförmåga, A vista, Röstkvalitet