Chalmers Sångkör

Repertoar och inriktning

Allt från klassisk körmusik och fosterländska sånger till kyrkomusik, och väldigt blandad repertoar (mer profan musik).