Konsert i Grimsby 1 okt 2010

Alingsås Manskör


Alingsås Manskör uppstod ur Götiska förbundets manskör 1936.
Körens förste dirigent var en av dåtidens främsta körkompositörer,
arrangörer och anförare, Torsten Rantzén.
Eftersom han verkade i Västsverige blev han inte lika omtalad
och beundrad som sin samtida östsvenske motsvarighet, Hugo Alvfén.
Torsten Rantzén var dirigent till 1954.

Under ca två decennier var sedan musikdirektör Åke Aronsson
körens dirigent och efterträddes 1976 av Lisbeth Fransson.
Lisbeth Fransson var under en period också 1:ste dirigent
för Svenska Sångarförbundet, en sammanslutning av manskörer som
haft Hugo Alvfén och Einar Ralf som musikledare.
Lisbeth Fransson var körens dirigent under 31 år.

Under hösten 2007 t.o.m 2008 var Veronica Wåhlberg körens dirigent.

F.o.m hösten 2009 är Martina Gidstedt körens dirigent.

Kören sjunger en blandad repertoar med profan och sakral musik.
Vi strävar efter att föra vårt lands manskörstradition vidare och
att förutom förnyelse av repertoaren också värna om vår
historiska sångskatt.

Kören har utbyte med Raseborgs manskör från vänorten Karis i Finland, med Sakkala Manskör i Estland och Orpheus Male Voice Choir i Grimsby, England.

Kören framträder ca 10 gånger per år i de mest skiftande sammanhang.

Mer finns att läsa på vår hemsida www.alingsasmanskor.se


Repertoar och inriktning

Manskörsång

Krav för att vara med i kör

Prövas under 1 år efter inträdesprov.