Akademiska Kören i Göteborg

Göteborg

Akademiska Kören i Göteborg är Filosofiska Fakultetens Manskör, vid Göteborgs universitet. 

Kören sjunger ny, modern musik och gamla klassiker från manskörsrepertoaren. Vi har konserter här hemma och utomlands, Falköping, Korsika, Tartu, Tours för att nämna några resmål.

Repertoar och inriktning

Studentsångartradition, klassisk manskörsrepertoar samt ny repertoar

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga.

Vi söker nya medlemmar!

Vi söker sångare för manskörsstämmor (TTBB) som har gott gehör och god förmåga att läsa noter.