Västerås Manskör

Västerås

Repertoar och inriktning

Se hemsida

Krav för att vara med i kör

Inga. Alla är välkomna som vill sjunga i kör.