Studentkören Gungner

Sundsvalls Kommun

Repertoar och inriktning

BLANDAD REPERTOAR, ALLT FRÅN VISOR TILL POP

Krav för att vara med i kör

Intagningsprov