Backens manskör i Umeå

Backens Manskör

Umeå

Repertoar och inriktning

Traditionell manskörsrepertoar samt kyrkosång

Krav för att vara med i kör

Tar emot nybörjare.

Vi söker nya medlemmar!

Flera sångare i alla stämmor