Kören på turné till Tallinn, 2011

Uppsala Vokalensemble

Uppsala Vokalensemble är en fristående kör med runt trettio sångare. Kören grundades som nationskör år 1964. Under ledning av dirigent Håkan Parkman (1955-1988) lämnade Uppsala Vokalensemble år 1980 nationslivet, och kören har sedan dess etablerat sig i toppskiktet av Uppsalas körer med en strävan att ständigt utvecklas vidare.

Uppsala Vokalensemble har under en lång tid haft förmånen att arbeta med unga, lovande dirigenter, vilka var och en har satt sin prägel på körens klang och bidragit till vår utveckling. 2011 tog Sofia Ågren över dirigentskapet, och därmed tog en ny era sin början för kören, med nya utmaningar och spännande projekt.

Repertoar och inriktning

Kören har en bred repertoar, men sjunger framför allt klassisk musik a cappella. Emellanåt framför kören även verk tillsammans med musiker/orkester, och UV samarbetar också med andra körer och solister. 

Krav för att vara med i kör

God notläsningsförmåga och bra gehör.