Tierps Manskör

Repertoar och inriktning

Trad. manskör

Krav för att vara med i kör

1. bra gehör bra gehör