Nationskörsfestivalen, april 2016. Foto: Per Enström

Södermanlands-Nerikes Nationskör

Uppsala

Södermanlands-Nerikes nationskör, även kallad SNerikekören, består av cirka 70 glada sångare som träffas på måndagar mellan kl. 19:00 och 21:30. Det är en blandad kör som har fått sin nuvarande form sedan år 1976 och är idag en väl etablerad och mycket populärt inslag i nationsverksamheten.

Körens huvudsakliga uppgift är att sjunga på nationens sittningar och andra festligheter som ordnas av nationen. Utöver det anordnar den även andra tillställningar, såsom konserter under terminerna och i olika former. Under hösten 2014 genomfördes exempelvis en konsert med nationens studentkorkester Hornboskapen och till våren hålls det sedvanligt en vårkonsert. Dessutom medverkar kören i olika musikaliska evenemang som exempelvis den årliga Nationskörsfestivalen, NKF, under vårarna.

Repertoar och inriktning

Repertoaren är mycket varierad och innefattar det mesta från äldre körkompositioner och traditionella svenska sånger till studentsånger, moderna arrangemang och ”hits”. Kören har en repertoargrupp som, baserat på förslag och önskemål, sätter repertoaren för varje termin.

Krav för att vara med i kör

För att bli medlem i kören bör man vara student vid Uppsala universitet och inskriven på Södermanlands-Nerikes nation. Kören använder sig av ett kösystem där personer med dessa krav står högre än de som inte uppfyller kraven.

Vi söker nya medlemmar!

Vi söker korister till samtliga stämmor men framför allt till tenorer och basar.