Studentkör

Körsortera i stigande ordning Distrikt Typ av kör Hemsida
Umeå Studentkör Västerbottens län Studentkör, Ungdomskör
Södermanlands-Nerikes Nationskör Uppsala län Blandad, Studentkör
Sällskapet CMB Värmlands län Manskör, Studentkör, Ungdomskör
Studentkören Gungner Västernorrlands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
SKÖN - Studentkören i Norrköping Östergötlands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Sjöviks folkhögskola, stora kören Dalarnas län Studentkör, Ungdomskör
Manskören Snapsakademien Norrbottens län Manskör, Studentkör, Ungdomskör
Lunds Akademiska Kör Skåne län Blandad, Studentkör
Linköpings Studentsångare Östergötlands län Manskör, Studentkör
Kongl. Teknologkören Stockholms län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Den Akademiska Damkören Linnea Östergötlands län Damkör, Studentkör
Corus Acusticus Västra Götalands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Chalmers Sångkör Västra Götalands län Studentkör, Ungdomskör