Studentkör

Kör Distriktsortera i fallande ordning Typ av kör Hemsida
Sjöviks folkhögskola, stora kören Dalarnas län Studentkör, Ungdomskör
Manskören Snapsakademien Norrbottens län Manskör, Studentkör, Ungdomskör
Lunds Akademiska Kör Skåne län Blandad, Studentkör
Kongl. Teknologkören Stockholms län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Södermanlands-Nerikes Nationskör Uppsala län Blandad, Studentkör
Sällskapet CMB Värmlands län Manskör, Studentkör, Ungdomskör
Umeå Studentkör Västerbottens län Studentkör, Ungdomskör
Studentkören Gungner Västernorrlands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Chalmers Sångkör Västra Götalands län Studentkör, Ungdomskör
Corus Acusticus Västra Götalands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Linköpings Studentsångare Östergötlands län Manskör, Studentkör
Den Akademiska Damkören Linnea Östergötlands län Damkör, Studentkör
SKÖN - Studentkören i Norrköping Östergötlands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör