Studentkör

Körsortera i fallande ordning Distrikt Typ av kör Hemsida
Chalmers Sångkör Västra Götalands län Studentkör, Ungdomskör
Corus Acusticus Västra Götalands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Den Akademiska Damkören Linnea Östergötlands län Damkör, Studentkör
Kongl. Teknologkören Stockholms län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Linköpings Studentsångare Östergötlands län Manskör, Studentkör
Lunds Akademiska Kör Skåne län Blandad, Studentkör
Manskören Snapsakademien Norrbottens län Manskör, Studentkör, Ungdomskör
Sjöviks folkhögskola, stora kören Dalarnas län Studentkör, Ungdomskör
SKÖN - Studentkören i Norrköping Östergötlands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Studentkören Gungner Västernorrlands län Blandad, Studentkör, Ungdomskör
Sällskapet CMB Värmlands län Manskör, Studentkör, Ungdomskör
Södermanlands-Nerikes Nationskör Uppsala län Blandad, Studentkör
Umeå Studentkör Västerbottens län Studentkör, Ungdomskör