Storkyrkans Ungdomskör

Stockholm

Storkyrkans ungdomskör bildades 2018 och består av ca 35 ungdomar i åldrarna 14-19 år. Kören är knuten till Stockholms Domkyrkoförsamling och sjunger regelbundet i högmässor och ger konserter i Storkyrkan och St Jacobs kyrka. Ungdomskören har varit i Storbritannien på konsertturné och det planeras för deltagande i internationella körtävlingar. 

Dirigent är Tony Margeta.

Krav för att vara med i kör

De flesta sångarna i kören har antingen gått eller går i musikklass/musikgymnasium eller har erfarenhet av att sjunga i kör på avancerad nivå. Vi lyssnar gärna på alla röster men det är bra att vara medveten om att det krävs ett bra gehör och körvana. Är du intresserad? Kontakta då körledaren Tony Margeta, tony.margeta@svenskakyrkan.se eller 0702-787539