Från konserten i Bergmans anda på Stadsbiblioteket Stockholm den 27 februari 2018.

Stockholms Akademiska Damkör

Stockholm

Stockholms Akademiska Damkör hade sin första repetition den 17 september 2013, efter ett initiativ och antagningsförfarande av medlemmar ur Stockholms Studentsångare samt vår gemensamma dirigent Pelle Olofson.

En akademisk damkör är en självklarhet i de flesta universitetsstäder i Norden och nu var det på tiden att även Stockholm begåvades med en!

Under hösten 2013 antogs ett flertal välsjungande damer med kunskaper inom både notläsning, gehör samt körvana till kören för att sjunga med i, och ta del av, den gemenskap som uppstår när likasinnade träffas och jobbar för ett gemensamt mål. Musiken förenar!

Redan från början har Stockholms Akademiska Damkör knutit starka band med sin broderkör och man har, förutom gemensamma uppträdanden, även medverkat i varandras konserter som gästkör. Broderkören delar också rikligt med sig av den kultur som präglat deras över hundra år gamla organisation i gemensamma, sociala sammanhang. Stockholms Akademiska Damkör, även kallad SAD, riktar ett stort tack till Studentsångarna för deras stöd. Om det är något som körmedlemmarna fått erfara under det första året så är det insikten i hur många timmars arbete det ligger bakom organisation och finansiering utöver det roliga sjungandet. Och med detta har vi fått stor hjälp av broderkören.

För dess överlevnad kommer kören att behöva ett antal inkomstbringande evenemang och har därför, förutom några andra grupper med specifika uppdrag även en PR och marknadsföringsgrupp. Kören tar tacksamt emot bidrag både finansiellt och i form av uppdrag.

Följ gärna kören även på Facebook!  https://www.facebook.com/StockholmsAkademiskaDamkorVi söker nya medlemmar!

Vi är alltid intresserade av sångerskor med körvana samt god notläsningsförmåga. Antagning av nya sångerskor sker i huvudsak i början av terminerna (slutet av augusti/september eller januari), men du kan alltid göra en intresseanmälan oavsett på: https://goo.gl/forms/kEzSv068EafmaWAB2.Vi ska kontakta dig igen när injungingen börjar.

För andra intresseanmälan och förfrågningar, vänligen maila till insjungning@stockholmsdamkor.se.
 
 
 

Krav för att vara med i kör

Godkänt insjungningsprov (inkl. notläsning). Möjlighet att delta på 75% av terminens ordinarie rep och framträdanden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi söker nya medlemmar!