Sångsällskapet DS

Stockholm

Kören är idag en av de mer aktiva amatörkörerna i Stockholm med cirka 25 medlemmar. I repertoaren finns såväl traditionell manskörsrepertoar som musik från vår egen tid.

DS ger vårkonserter och andra tematiska konserter centralt i Stockholm, julkonsert i Tyska Kyrkan. Engagerar välkända solister och samverkar ofta med ungdomskörer ur Täby Musikklasser.

Ordförande är Kjell Andersson

För mer information – www.sångsällskapetds.se 

Repertoar och inriktning

Världslig körmusik, kvalitet och gemenskap

Krav för att vara med i kör

God notläsningsförmåga och bra gehör. Välkommen till DS!

Vi söker nya medlemmar!

Vi söker alltid nya sångare. Välkomna, mer information hittar du på www.sångsällskapetds.se