Kongl. Teknologkören i Adolf Fredriks kyrka under julkonserten 2018

Kongl. Teknologkören

Kongl. Teknologkören är Tekniska Högskolans Studentkårs (THS) officiella kör hemmahörande på KTH i Stockholm. Vi är en blandad kör med ca 40-45 medlemmar. Vår repertoar spänner över allt som gjorts för kör, sakralt och profant. Förutom egna konserter och skivor har vi deltagit i masskonserter i Globen, körfestivaler och framträtt i radio och tv. Vi är ofta och gärna engagerade av olika företag och ibland även privatpersoner för att sjunga vid olika festligheter. Vi ordnar med ett flertal egna konserter under året och gör en resa ut i världen tillsammmans vart annat år.

Repertoar och inriktning

Profan, sakral, studentikos

Krav för att vara med i kör

Körvana, helst THS-medlemskap.

Vi söker nya medlemmar!

Vi söker sångare till alla stämmor, majoriteten av medlemmarna i Teknologkören är KTH-studenter men icke-studerande är också välkomna att söka!