SALVIA utanför domkyrkan i Visby 2019-08-31. Foto av körmedlem.

Damkören Salvia

Damkören SALVIA startade under hösten 2010 och består av damer i alla åldrar. Det är också tanken att just blanda yngre och äldre röster för att få en bred och töjbar klang.

Namnet SALVIA leder tankarna till den ört som läker och helar - ord som även kännetecknar den musik som kören framför.

Körledare är Anna Cederberg-Orreteg och Lena Uggla

Repertoar och inriktning

Mycket blandad, alla genrer

Krav för att vara med i kör

Bra gehör, flerårig körvana och god notläsningsförmåga.

Vi söker nya medlemmar!

Vi har för närvarande inga vakanser.