Bellcante, Stockholm

Stockholm

Bellcante bildades 2011 när Telekören lades ner efter 60 års verksamhet.

Kören leds sedan januari 2013 av Nina Lassander och repeterar nära Södra station i Stockholm.

Repertoar och inriktning

Svenska visskatten, lite schlager, lite gospel och en och annan psalm.

Vi söker nya medlemmar!

Vi välkomnar förstärkning i herrstämmorna.