Bankstämmorna

Repertoar och inriktning

Blandad

Krav för att vara med i kör

Anställd i banken