Akademiska Kören, Stockholm

Repertoar och inriktning

Allt från tidig till nyskriven musik, huvudsakligen a cappella

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga.