Ars Musica

Eskilstuna

Repertoar och inriktning

Svensk körlyrik, musik från olika delar av världen, klassisk körmusik mm.

Krav för att vara med i kör

Inträdesprov i sång

Vi söker nya medlemmar!

Främst tenorer och basar