Vätterton

Jönköping

Repertoar och inriktning

Vi sjunger i princip allt som är sångbart, från visa, vår- och julsånger till populärmusik, musical mm.

Krav för att vara med i kör

Gärna att man sjungit i något sammanhang. Vi bedömer genom uppsjungning.