Bygdekören

Bygdekören

Strövelstorp

Repertoar och inriktning

Enl bilaga

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och innehar sångglädje.