Den Akademiska Damkören Linnea

Linköpings kommun

Linnea är damkören vid Linköpings universitet och grundades 1997. Kören består av cirka 45 korister och repertoaren innehåller mycket blandad musik för framförallt fyrstämmig damkör. Sedan 2009 är vår dirigent Merete Ellegaard. Kören framträder dels vid egna konserter, vid fester och konferenser samt tillsammans med broderkören Linköpings studentsångare.


Du måste inte vara student för att vara med i Linnea. Även du som inte pluggar vid LiU är välkommen att vara med, däremot är det bra om du har sjungit en del i kör tidigare eller har annan musikalisk bakgrund.

Linnea har under åren skapat sig ett antal traditioner, varav det främsta återkommande inslaget är våra luciatåg i december. Vi lussar även för företag eller andra organisationer som vill få ett besök av Lucia med följe.
Utöver luciatågen brukar vi ordna någon egen konsert varje läsår och det är inte ovanligt att Linnea framträder vid den akademiska festkonserten som universitetet arrangerar i samband med promoveringar. En ny tradition är att vi anordnar välgörenhetskonserten Ett knippe kvinnokamp på den internationella kvinnodagen 8/3 tillsammans med kvinnofrämjande föreningar i Linköping.

Även om Linnea mest ger konserter i Linköping med omnejd, har vi under årens lopp hunnit med att besöka bland annat Åbo, Helsingborg, Tartu, Göteborg och Wales!

Repertoar och inriktning

Blandat. Från kyrkomusik, Mozarts requiem och Carmina Burana till folkvisor, pop och moderna verk för damkör.

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga. Kan man inte läsa noter ska man vara beredd att lära sig det under tiden man sjunger med oss.

Vi söker nya medlemmar!

Kören söker hela tiden nya korister med alt- och sopranröster och vi har provsjungningar i början av varje termin. Alla, student eller ej, är välkomna att söka!