Kalastider 2013. Foto: Sune Eskelinen

Örebro Studentsångare

Repertoar och inriktning

Kören är en scenisk kör. Sång, rytm, dans och teater är alla delar i föreställningarna. Eftersom kören arbetar med tematiska konserter blir repertoaren väldigt varierande.

Krav för att vara med i kör

Bra gehör, god notläsningsförmåga.

Vi söker nya medlemmar!

Vi söker nya sångare i alla stämmor till varje termin. Kontakta vår ordförande eller dirigent för att boka audition.