Örebro Folkkör

Repertoar och inriktning

I alla tider har sången varit till hjälp för folk att uttrycka glädje, hopp och gemenskap. Den har även manat till kamp mot förtryck och orättvisor. Traditionen att genom sång och musik förmedla dessa värderingar vill vi i Örebro Folkkör värna om och föra vidare.