Sveriges Körförbund

Sveriges Körförbund har ca 12.000 medlemmar fördelade på 310 körer och ensembler. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter och ett årligt verksamhetsstöd från Statens Kulturråd.

Du kan läsa mer om Sveriges Körförbund här.