Foto: Justin Jägare //Danielphoto

Qvinnokören Lapponica

Luleå kommun

Repertoar och inriktning

Blandad

Krav för att vara med i kör

Provsjungning