Manskören Snapsakademien

Luleå

Snapsakademien grundades som ett svar på ett outtalat behov som länge funnits på dåvarande Tekniska högskolan i Luleå. Ett behov av att värna sittningstraditioner, sjunga flerstämmiga stycken vid livligare tillfällen och att ha trevligt.

Förutom våra traditionella vår- och julkonserter uppträder vi företrädesvis på middagar och andra festligare tillfällen både inom och utom universitetsmiljön. Alla våra framträdanden är specialanpassade för tillfället. 

Dirigent: Linnea Pettersson

Repertoar och inriktning

Repertoaren spänner över ett brett register; från klassiska manskörspärlor – via hyllningar till flickan, flaskan och fosterlandet – fram till mer moderna och humoristiska stycken. Vi har även en del egenarrangerat material.

Krav för att vara med i kör

Avklarat sångprov, bestående av egenvald solosång samt gehörsprov.