Körlänkar

Här hittar du länkar med anknytning till körsång. 

Tipsa gärna kansli@sverigeskorforbund.se om intressanta sidor!


GOTLANDS KÖRFÖRBUND
www.korpagotland.se
Intresseorganisation för gotländska körer från olika riksförbund.

KÖRCENTRUM SYD
www.korcentrumsyd.se

SVENSKA ARBETARSÅNGARFÖRBUNDET 
www.arbetarsang.se

NORDISK SANGERFORBUND 
www.nordisksangerforbund.dk
Manskörsforum med säte i Danmark.

VOKALFORUM
http://acappella.se/forum/ 
Diskussionsforum för
vokalgrupper, nyhetsbrev m m.

FÖRENINGEN SVERIGES KÖRLEDARE
www.korledare.se
Föreningen för körledare i Sverige.

NORSK SANGERFORUM
www.sangerforum.no
En norsk körorganisation.

KÖRUTBILDNINGAR I SVERIGE
http://www.korcentrum.uu.se/utbildning/övriga-utbildningar/
På Uppsala Universitets Körcentrums hemsida finns en sammanställning över körutbildningar på olika nivåer.

AMERICAN UNION OF SWEDISH SINGERS, AUSS
www.auss.org
Körorganisation i USA med 27 anslutna körer som arbetar för svensk körmusik, såväl blandade körer som mans- och damkörer.

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC
www.ifcm.net
IFCM grundades 1982 och är ett internationell samarbetsorgan för körmusik och körorganisationer.

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND
www.fssmf.fi
FSSMF är centralorganisationen för det finlandssvenska amatörmusiklivet.

UPPSALA UNIVERSITETS KÖRCENTRUM
www.korcentrum.uu.se

DANSKA MANSKÖRER
www.dansksangerforbund.dk

SUBITO!
http://www.od.se/node/514
Orphei Drängars bibliotek med över 5000 titlar finns nu som sökbar databas. Förmodligen världens största arkiv av manskörsrepertoar.

MUSICA
www.musicanet.org
En prisbelönad internationell databas över körmusik med fantastiska möjligheter att specificera sökningar och få detaljerade uppgifter om förlag, stämbesättningar och svårighetsgrad.

SVERIGES KYRKOSÅNGSFÖRBUND
www.sjungikyrkan.nu
En av våra systerorganisationer, som organiserar körer inom svenska kyrkan.

THE EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION - EUROPA CANTAT
www.europacantat.org
Europeiskt samarbetsorgan för internationella organisationer, i vilket Sveriges Körförbund medlem.

MAIS' ARRANGÖRSHANDBOK
www.arrangorshandboken.se
En smått fantastisk handbok i konsten att arrangera konserter, för den egna kören eller åt andra. Här finns svar på alla frågor om skatteregler, föreningsstadgar, marknadsföring, konsertplanering m m.

NORGES KORFÖRBUND
www.kor.no
Vår norska syster/broderorganisation.

STIM
www.stim.se
Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå. En mycket innehållsrik hemsida med regler om upphovsrätt, Stim-tariffer, musik på Internet m m.

MUSIKFÖRLÄGGARNA
www.smff.se

UNGiKÖR
www.ungikor.se
Vår systerorganisation vad gäller barn- och ungdomskörer.

SWEET ADELINES INTERNATIONAL
https://sweetadelines.com 
Internationell organisation för kvinnlig barbershopsång 

NORDIC LIGHT REGION
www.nordiclightregion.com/sv/
Organisation för kvinnlig barbershopsång i Norden 

SNOBS
www.snobs.org
The Society of Nordic Barbershop Singers