INSTÄLLD: Vår & värme - Sångföreningen Manhem

Det är med stor sorg som Sångföreningen Manhem under ett år då man firar 130
tar beslutet att ställa in sina dubbla konserter på Scalateatern i Karlstad söndag 26 april.

Det uppskattade konceptet Vår & Värme från förra året skulle i år följas upp med
i Stockholm mycket populära KlubbN som gäster.

Under rådande förutsättningar med stor oro för spridning av Coronavirus och med 65 medlemmar där många befinner sig i riskzonen kan inte repetitionsarbete bedrivas.

Utöver omsorg om sångarbröder i kören så vill inte Sångföreningen Manhem äventyra
sin trogna stampubliks hälsa.

Köpta biljetter återbetalas inkl serviceavgift via Scalateatern, 054-19 00 80