34th Praga Cantat 2020

Festival och körtävling, med ett Grand Prix.

Läs allt om festivalen och tävlingen här.