Oviksfjellorna

Repertoar och inriktning

Visor, schlager. Mycket samarbete med Ovikens manskör

Krav för att vara med i kör

inga; tar emot nybörjare