Varbergs Kammarkör

Repertoar och inriktning

Huvudsakligen kyrkomusik

Krav för att vara med i kör

Inträdesprov