Foto: Bertil Thorslund

Sångsällskapet NS - Visby

Sångsällskapet NS bildades 1903 i Visby, i en tid när manskörer runt hela landet växte fram, och bestod från början av en dubbelkvartett med dirigent, alltså "Nio Sångare". Verksamheten var ganska intern till en början, man träffades och repeterade i Gamla Apoteket på Strandgatan, och sjöng mycket för sin egen sångglädjes skull.

Det första annonserade framträdandet skedde i S:ta Carins ruin den 10 augusti 1903 - i skenet av bengaliska eldar. Man sjöng serenader, man sjöng i sällskapslivet, och när skaran gradvis utökades blev det också regelrätta konserter, gärna i frack, och gärna i Domkyrkan. Tidigt visade kören lust till spektakel och uppträdanden, redan 1906 sjöng man det uppsaliensiska operaspexet "Mohrens sista suck", som togs upp igen vid 70-årsjubiléet på Säveskolan. Sättet att klä ut sig och underhålla med något skämtsamt musikaliskt som en mellanakt i konserterna, inte bara jubiléerna, har hållit i sig sedan dess. Alla mellanavsnitt har varit lekfullt antydande på programbladet - publiken ska aldrig riktigt veta vad de utsätter sig för. En livfull auktion på landet blev ”NS går till aktion”, i ”NS på resande fot” skojade man med pensionärsresor, ”NS har KanskeDagar” drev med Hansedagarna 1998, Island Games 1999 fick bli ”NS går på sporten”, och 2002 var valår, alltså förstås ”NS i valet och galet”.

Repertoar och inriktning

NS ger årligen ett antal konserter i olika former. "Julgodis med NS" till trettonhelgen, Vårkonsert i april, Valborgsmässosånger, Kyrkokonsert i juni, Serenadkonsert i augusti, Höstkonsert är återkommande inslag. Vart femte år har man en mer påkostad Jubileumskonsert i frack. Varje höst samarbetar sångsällskapet med Wisby Hotel och ger en NS-kväll. Iklädda frack serverar sångarna gästerna och sjunger snapsvisor, vinvisor och serenader. Dessutom förekommer det en del överraskningar och det hela avslutas med en kort konsert. Dessutom förekommer NS som hel kör eller i mindre ensembler på bolagsstämmor, som underhållare i föreningssammanhang, på bröllop etc. NS reser också iväg från Gotland för att ge konserter. Den senaste resan, i maj 2008 gick till Krakow i Polen. Där gav NS två kyrkokonserter samt ett framträdande i Kinga kapellet i saltgruvan i Wielizka.

Krav för att vara med i kör

Röst med potential

Vi söker nya medlemmar!

Kören söker manliga sångare till alla stämmor. I första hand behövs röster i ytterstämmorna, 1:e Tenor och 2:e Bas, men alla är välkomna.