Körworkshop med Almaz Yebio

Välkommen till en spännande körworkshop med Almaz Yebio:
 "KÖRIMPRO - Groove och Circle songs"

Den äger rum i Solbergaskolans aula onsdag den 22 november kl 19-21.
Kostnad endast 50 kr för medlemmar i Sveriges Körförbund. Övriga betalar 150 kr.

Anmäl dig till: maria.wessman@sverigeskorforbund.se

Almaz Yebio är född i Lund och uppvuxen i Skåne, Zambia och Etiopien.Sedan 1999 är hon anställd vid Musikhögskolan i Malmö och är sedan 2013 universitetslektor i sång med inriktning mot jazz, gospel och sångensemble.

Hon har arbetat mycket som frilansande musiker som sångerska både på scen och i studio och är även en erfaren körarrangör och körledare.

Musikerna som hon samarbetat med är många, några få exempel är Arne Domnerus, Lena Willemark, Ola Sala, Helen Sjöholm och Stewie Wonder.

Prova på bulgariska klanger för kvinnoröster

Sveriges körförbund bjuder, i samarbete med Kulturföreningen Roxy, in till workshop lördag den 11 november kl 10-12 i Solbergaskolans aula. (se bifogad fil). Workshopledare är Michael Deltchev, dirigent och kompositör med rötter i bulgarisk folkmusik och klassisk musik, född i Bulgarien och numera bosatt i Århus, Danmark.

Kostnad för workshopen är 50 kr för medlemmar i Sveriges körförbund (övriga 180 kr)

Anmälan till: maria.wessman@sverigeskorforbund.se

Med på workshopen, som sångstöd, finns kören Perunika.Perunika är en vokalensemble från Stockholm som sjunger bulgarisk folkmusik i arrangemang för kvinnoröster, en körtradition som är känd och uppskattad över hela världen för dess särskilda klang och spännande arrangemang. 

På kvällen ger Perunika under ledning av Michael en konsert i Almedelsbiblioteket kl 19.00. Workshopdeltagare får 50 kr rabatt på konsertbiljetten.

Inbjudan Perunika

Kräklingbo manskör fyller 60 i år och ställde till med Sjungfest

De bjöd in a cappellavärldsstjärnorna Vocal Six och skickade ut en inbjudan till alla sångsugna på Gotland och övriga världen. 

Och många sångare fanns det som ville vara med! Det var sångare från körer såsom Visby Vokalensemble, Gotlands Gosskör, Öronfröjd, Musiklinjen från Folkan i Hemse, m fl.

En tredjedel av Sjungfestkören kom från Stockholm och är medlemmar ur Soulsingers och Nacka Kommuns Personalkör, ledda av Caroline Een.

I två dagar sjöng och skrattade de sig genom konsertens alla gemensamma sånger under ledning av Vocal Six.

Bakgrunden till att manskör långt ute på Östergarnslandet är en egen historia. 1957 bestämde dåvarande biskop Anderberg att det skulle bildas en kör därute. Tretton män dök upp vid första repetitionen, men inte en enda kvinna. Så det blev en manskör som idag är en uppskattad del av det rika, lokala kulturlivet. Numera finns det även en blandad kyrkokör och en barnkör ute på Östergarnslandet med vilka manskören av och till musicerar.

Våren 2014 visade det sig att en av grundarna av Vocal Six, Jens Friis-Hansen, hade bosatt sig i Kräklingbo. Denne bearbetades skickligt av manskörens då äldste medlem, Lasse Norrby. När kören inför Valborg 2015 stod utan dirigent, tog Jens Friis-Hansen över ansvaret att leda Kräklingbo Manskör, en kör som består av en salig blandning av fårabönder, veterinärer, lärare, tryffeljägare, snickare, biologer, skattmästare, hotelldirektörer, egenföretagare, skolungdomar och numera även ett par asylsökande unga män.

Och Sjungfesten fyllde Kultudralen med en underbar publik. Mitt i Visby ljöd sedan den 100 röster starka kören när den tillsammans med Vocal Six sjöng ur sig mäktigt arrade sånger av Beatles, Queen, Beach Boys och många andra älskade kompositörer. Även Saeed och Hasebullah framförde sina vackra sånger om längtan efter fred, frihet och vänskap tillsammans med Mohammad, Gotlands Gosskörs basar och tenorer, samt jubilaren Kräklingbo Manskör. Jubileumsåret fortsätter och om några månader är det dags för jul- och luciakonsert med Susanne Alfvengren som gäst!

Ny musik presenteras på populära Barnkörsveckan

Barnkörveckan på Fårö vänder sig till sångare från 4 år och uppåt. Deltagarna delas in i åldersindelade grupper. Veckan startades 1988 av Georg Riedel och Yvonne Sjöberg-Lundin. Numera är det en uppskattad tradition under en sommarvecka på Fårö och lyfter verkligen fram barns och ungdomars körsång.

Mycket arbete läggs ner under vinterhalvåret för förberedelser och under vecka 28 utbryter en febril aktivitet med körrepetitioner och konserter för alla deltagare. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Stora Gåsemora gård och invigning sker i Fårö kyrka den 11 juli kl 9.00. Flera kringverksamheter planeras också, till exempel ett samarbete med Bergmancenters skaparverkstad för rörlig bild.

Ett signum för Barnkörveckan är att en författare till barn- och ungdomsböcker varje år knyts till verksamheten. Författaren skriver texter som tonsätts av musiker och körledare som arbetar under veckan. På så sätt skapas ny musik varje år som körerna får uruppföra på sina konserter. Årets författare heter Viveca Sjögren. Författaren brukar hålla i en författarkväll samt ha skrivarverkstad för yngre och äldre barn.

Varje kör leds av professionella körledare och musiker, både på repetitioner och konserter. Årets körledare är Karin Eklundh - vuxenkör, Minnamaria Svedebring Friis Hansen - ungdomskör, Britta Backlund-Rödland - barnkör, Ida Blomqvist - bubblor och minikör. Musiker är Pelle Hallgren, Ann Helling, Ida Rönn, Ola Johansson och Rigmor Bådal.

Besök gärna www.barnkorveckan.se

Körer i Gotlands län

Körsortera i fallande ordning Plats Typ av kör Hemsida
Allmänna Sången Visby Solbergaskolans aula Blandad
Barnkörveckan på Fårö Fårö Kursgård, Fårö kyrka Ungdomskör
Campus Gotlands kammarkör Campus Gotland, Sal D22 Blandad
Gotlands Gosskör Ungdomskör
Kräklingbo Manskör Anga församlingshem Manskör
Sångsällskapet NS - Visby Helge Ands-huset, Visby Manskör
Valldraget hos en medlem Damkör
Visby Voices Ungdomskör
Visby Vokalensemble Vårdklockans kyrka, Visby Blandad