GE-klaven 2012

GE-klaven

Bollnäs

Repertoar och inriktning

Repertoaren är mycket bred och består av folkmusik, jazz, populärmusik likväl som gospel, sakral och klassisk musik

Krav för att vara med i kör

1. bra gehör 2. god notläsningsförmåga