Bomhus Manskör

Repertoar och inriktning

Trad. manskör från gammal till nyare. Historik enl bilaga till RF

Krav för att vara med i kör

Bra gehör