Avesta Kammarkör

Repertoar och inriktning

Profan kör, visor, pop, kyrkligt

Krav för att vara med i kör

1. bra gehör 2. god notläsningsförmåga