Coronavirus – hur kan vi agera i körvärlden

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för coronaspridning i Sverige till ”mycket hög”. Alla med sjukdomssymptom bör stanna hemma. Det är viktigt att tänka på de äldre, som tillhör riskgruppen, kan drabbas särskilt hårt.

HUR GÖR VI I VÅRA KÖRER?

  • Eftersom vi träffas i större grupper (mer än fyra) så behöver vi vara försiktiga. Är det någon/ några som kommit från de stora riskområdena bör de stanna hemma.
  • Coronavirus smittar med beröring och myndigheten rekommenderar en meters avstånd mellan individerna.
  • Corona ger symptom som luftvägsinfektion, hosta, rinnande näsa och feber. De allra flesta är lindriga men kan leda till allvarliga lunginflammationer. Man bör avstå från sociala kontakter kontakter för att minimera risken för spridning.
  • Viktigt för oss alla att se att jag kanske inte tillhör riskgruppen men kan föra vidare smittan till de som tillhör riskgruppen som äldre, personer med nedsatt immunförsvar och andra.
  • Finns en stor risk vid större samlingar som konserter, seminarier, festivaler m m. Följ myndigheternas riktlinjer.

VAR FINNS INFORMATION

Folkhälsomyndigheten har löpande information om vad du bör göra/agera, spridning och råd. Läs här.