Coronavirus – hur kan vi agera i körvärlden

Bästa körsångare,

Det sprider sig just nu en mängd information från olika källor angående körsång och Covid-19, där bl.a. prognoser för möjligheten till framtida körverksamhet är väldigt dystra.

Sveriges Körförbunds följer Folhälsomyndighetens och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer och följer utvecklingen. SKR tipsar också om att din kör kan ta kontakt med kommunen och fråga om de har specifik hjälp eller råd vad det gäller körsångsverksamheten i er kommun. Läs här.

Folkhälsomyndigheten ger löpande information och rekommendationer om hur du bör agera för att hindra spridning av covid-19. Läs här.